Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Το Χημείο της υπερσύγχρονης Μονάδας Παραγωγής Λιπαντικών της ΕΚΟ είναι εξοπλισμένο με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας και διακρίνεται για τις υψηλές του επιδόσεις του σε διεθνείς διεργαστηριακούς ελέγχους. Διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους λιπαντικών και αεροπορικών καυσίμων. Το 2017, στο Χημείο της ΕΚΟ, διεξήχθησαν 4.402 αναλύσεις αεροπορικών καυσίμων.

Τα λιπαντικά ΕΚΟ παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν μεγάλο πεδίο εφαρμογών λίπανσης, από τις πιο απλές ως τις πλέον απαιτητικές. Η ποιότητα των λιπαντικών ΕΚΟ διασφαλίζεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής, με συνεχείς ελέγχους οι οποίοι πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές σχεδιασμού. Το 2017 διενεργήθηκαν 27.912 ποιοτικοί έλεγχοι των λιπαντικών.

 

Σύστημα Αειφορίας Βιοκαυσίμων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ εφαρμόζει πιστοποιημένο εθελοντικό Σύστημα Αειφορίας Βιοκαυσίμων. Μέσω του συγκεκριμένου Συστήματος συμβάλλουμε άμεσα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα επιβατικά αυτοκίνητα και έμμεσα προάγουμε την αειφόρο παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης