Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Διάχυσης Γνώσης. Με τη συνεχή επιμόρφωση, επιδιώκουμε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο και να βελτιώσει τις επαγγελματικές του δεξιότητες.

 

Στόχοι-Προτεραιότητες

2017

  • Συνέχιση της λειτουργίας της Ακαδημίας ΕΛΠΕ (ενός πλαισίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμι­κού και Διάχυσης Γνώσης) η οποία σχεδιάσθηκε το 2013 και στην οποία υλοποιούνται τα προγράμματα:
  • EDGE: Ομιλικό Πρόγραμμα με σκοπό την κοινή αντίληψη και ολοκληρωμένη γνώση των εργαζομένων για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου καθώς και την εκπαίδευση για την ανάπτυξη των επαγγελματικών «Συμπεριφορών», που δίνει έμφαση ο Όμιλός μας.  
  • Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωματικού κυρίως χαρακτήρα, πλήρως προσανατολισμένο στις αρχές και τη φιλοσοφία του Ομίλου.

 

2018-2019:

  • Επανασχεδιασμός του Ομιλικού Προγράμματος EDGE της Ακαδημίας ΕΛΠΕ.
  • Εμπλουτισμός Προγράμματος Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών.
  • Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης HELPe-learning.
  • Συνέχιση της υλοποίησης των Ομιλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάσει του προγραμματισμένου πλάνου.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
  • Υλοποίηση δομημένων και συστηματικών εισαγωγικών προγραμμάτων σε νεοπροσληφθέντες και φοιτητές/σπουδαστές.

 

KPIs Εκπαίδευσης Ομίλου

 

2013

2014

2015

2016

2017

Στόχος 2018-2019

Ποσοστό εργαζομένων που  εκπαιδεύτηκαν

75%

75%

79%

79%

82%

Τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκπαίδευσης των εργαζομένων

Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών ανά εκπαιδευόμενο

25,7

28,2

23

34

40

Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών στα ίδια υψηλά επίπεδα των 2 τελευταίων ετών


Η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη του Ομίλου για το 2017 ανήλθε σε € 885.037 (για το 2016 ήταν €785.279) με 110.139 ώρες εκπαίδευσης.

Επίσης, ο Όμιλος στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 2017 επένδυσε €861.458 στον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών, σε συνδρομές επιστημονικών εντύπων και συλλόγων.

Να σημειωθεί ότι στα στοιχεία της εκπαίδευσης & συνδρομών δεν λαμβάνονται υπόψιν τα στοιχεία που αφορούν στις μικρές θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης