Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απόκτησης κοινής κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, εφαρμόζεται κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης (πυρασφάλεια, τεχνικές διάσωσης, πρώτες βοήθειες κ.λπ.) και σεμινάρια ηγεσίας (από τους διευθυντές έως τους συντονιστές και εργοδηγούς), με σκοπό να ενισχυθεί και εμπεδωθεί το Safety Culture.

Η εκπαίδευση επεκτείνεται και σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω εντύπου υλικού για τις οδηγίες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ειδικά για την εκπαίδευση των εργολάβων, η εκπαίδευση βασίζεται σε προφορικές παρουσιάσεις των Τεχνικών Ασφάλειας και γραπτές εξετάσεις και μόνο στους επιτυχόντες χορηγείται κάρτα εισόδου στις εγκαταστάσεις για εργασία.
 

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας ανά εγκατάσταση και φύλο
 

 

ΒΕΑ-ΒΕΕ-ΒΕΘ

ΕΚΟ

ΟΚΤΑ

DIAXON

HP CYPRUS

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΟ (BULGARIΑ, SERBIA, JP MNE)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Αριθμός εργαζομένων (Άντρες/ Γυναίκες)

1878 (1722/156)

324 (251/73)

376 (300/76)

96 (83/13)

56 (37/19)

222 (127/95)

157 (100/57)

Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ)

1497 (1415/82)

189 (164/25)

105 (76/29)

68 (64/4)

33 (28/5)

206 (111/95)

112 (72/40)

Άνθρωπο-ώρες εκπαίδευσης (Α/Γ)

26342 (24837/ 1495)

2268 (2142/127)

169 (141/28)

367 (351/16)

141 (125/16)

1969 (1315/654)

292 (251/42)

Εργολάβοι & τρίτοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ)

6538 (6213/325)

686 (639/47)

720 (696/24)

3 (3/0)

105 (96/9)

960 (810/150)

0 (0/0)

Άνθρωπο-ώρες εκπαίδευσης εργολάβων και τρίτων(Α/Γ)

39500 (37590/1910)

5336 (5160/176)

352 (338/14)

12 (12/0)

309 (297/12)

8717 (8328/389)

0 (0/0)

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης