Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τακτικές επιθεωρήσεις διεξάγονται, στα πρατήρια του Ομίλου, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια, τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση. Παράλληλα, έχουν καθιερωθεί τρόποι με τους οποίους ο πελάτης επικοινωνεί τις απόψεις του και μηχανισμοί που διασφαλίζουν την κατάλληλη ανάδραση, όπως:

 • Πρόγραμμα Μυστικού Επισκέπτη: Ενδελεχής έλεγχος της εξυπηρέτησης στο πρατήριο και της τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας. Συγκεκριμένα, κατόπιν επιλογής των μυστικών επισκεπτών ελέγχονται 60 σημεία σε 7 τομείς του πρατηρίου (πλατεία και εξοπλισμός, εξυπηρέτηση, ασφάλεια, κατάστημα, στολές, τουαλέτες, προωθητικές ενέργειες). Συνολικά στο 2017 πραγματοποιήθηκαν 4.835 επισκέψεις σε πρατήρια μέσα από το πρόγραμμα του μυστικού επισκέπτη. Κάθε πρατήριο δέχτηκε επίσκεψη από τον μυστικό επισκέπτη από 4 έως 12 φορές ετησίως. Τα αποτελέσματα των επισκέψεων αναρτώνται μηνιαίως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα στελέχη πωλήσεων, έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των αποτελεσμάτων των πρατηρίων καθώς και διαφόρων άλλων δεικτών χρήσιμων για την βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών του δικτύου.

  Τέλος, βάσει του προγράμματος του μυστικού επισκέπτη, γίνεται η επιβράβευση των πρατηρίων με αποζημίωση του ποσού αγοράς στολών, καθώς και η επιβράβευση των καλύτερων πρατηρίων στο ετήσιο event Retail Championship (το 2017 βραβεύτηκαν 38 πρατήρια και αντίστοιχα 38 επιθεωρητές από όλες τις χώρες, ως Retail Champions της προηγούμενης χρονιάς).
   
 • Έρευνες Αγοράς: Με γνώμονα την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών μας η εταιρεία πραγματοποίησε και το 2017 ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες αγοράς. Συγκεκριμένα, το 2017 διεξήχθησαν συνολικά 24 έρευνες αγοράς που κάλυψαν τις τέσσερις βασικές κατηγορίες: Τη σημασία των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ & BP, την επίδοση των εργαζομένων στα πρατήρια, την επιτυχία των προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων και τις ανάγκες για νέες υπηρεσίες και προϊόντα.
   
 • «Περισσότερα για σένα» στα Πρατήρια BP: Προσπαθούμε να καλύπτουμε ακόμη περισσότερες ανάγκες, όχι μόνο του οχήματος, αλλά και του οδηγού και όλων των επιβατών, προσφέροντας ειδικές υπηρεσίες όπως:
  • Δωρεάν WiFi στο χώρο του καταστήματος
  • Ειδικό γαντζάκι φύλαξης κατοικίδιων και ειδικός χώρος "pet corner"
  • Ειδική λωρίδα άνετου και ασφαλούς ανεφοδιασμού αφιερωμένη στη μοτοσικλέτα, τον αναβάτη και τις ξεχωριστές τους ανάγκες.
  • Δωρεάν Έλεγχος 12 Σημείων που περιλαμβάνει μια οπτική εξέταση βασικών σημείων του αυτοκινήτου (πίεση ελαστικών, λιπαντικά, λειτουργία φώτων) που πρέπει όλοι οι οδηγοί να εκτελούν πριν από ένα ταξίδι αλλά και στην καθημερινότητά τους, ώστε να συνεχίσουν με σιγουριά τη διαδρομή τους.
    
 • Συνεχής 24ωρη Εξυπηρέτηση : Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας, λειτουργεί 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 211- 1818031 για τα πρατήρια BP και 211-1818050 για τα πρατήρια ΕΚΟ. H διαχείριση των κλήσεων έχει ανατεθεί σε ειδικά εκπαιδευμένους από την εταιρεία υπαλλήλους της ICAP και στη συνέχεια, τα αιτήματα προωθούνται στους αρμόδιους για επίλυση/απάντηση.

 

Στατιστικά στοιχεία κλήσεων για τις γραμμές επικοινωνίας των πρατηρίων ΕΚΟ & BP (2017)

Όσον αφορά στα πρατήρια BP, για το έτος 2017, οι συνεργάτες μας στην ICAP δέχθηκαν συνολικά 749 κλήσεις από πελάτες. Από αυτές, 399 κλήσεις, παραπέμφθηκαν στους αρμόδιους υπαλλήλους των εμπορικών εταιρειών του Ομίλου για επικοινωνία με τους πελάτες μέσα σε 24 ώρες, με στόχο την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων τους.

Αντίστοιχα για τα πρατήρια ΕΚΟ, για το έτος 2017, οι δέχθηκαν συνολικά 6.849 κλήσεις από πελάτες. Από αυτές, 2.429 κλήσεις παραπέμφθηκαν στους αρμόδιους υπαλλήλους των εμπορικών εταιρειών του Ομίλου για επικοινωνία με τους πελάτες μέσα σε 24 ώρες, με στόχο την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων τους.

Και για τις δύο εταιρείες, 28 κλήσεις για αιτήματα που αφορούσαν το 2017, εξυπηρετήθηκαν το 2018.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης