Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των καυσίμων μας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, σε όλα τα στάδια.

Το πρόγραμμα “ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ” αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων μέσω συνεχών ελέγχων από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του πελάτη. Μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου του καυσίμου από τον ίδιο τον καταναλωτή, στο πρατήριο, μέσω του spot test kit. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 544 έλεγχοι ποιότητας από καταναλωτές, σε πρατήρια μέσω των spot test kits. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των καυσίμων των πρατηρίων.

Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι των κινητών εργαστηριακών μονάδων του ΕΜΠ αποτελούν μέρος του προγράμματος ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ. Δύο κινητές εργαστηριακές μονάδες, στελεχωμένες με προσωπικό του ΕΜΠ, πραγματοποιούν απροειδοποίητους ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια ΕΚΟ. Παράλληλα, σε κάθε έλεγχο λαμβάνονται δείγματα καυσίμων που ελέγχονται λεπτομερώς στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Οι ποσοτικές μετρήσεις καυσίμων εκτελούνται με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία. Τον ποσοτικό έλεγχο ακολουθεί σφράγιση των αντλιών του πρατηρίου με την ταινία διασφάλισης ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ: http://www.eko.gr/pratiria/programmata-2/programma-engyisi-eko/

Για τα πρατήρια BP, ήδη από το 2011, έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των καυσίμων, σε συνεργασία με το ΕΜΠ. Δύο κινητές εργαστηριακές μονάδες, στελεχωμένες με προσωπικό του ΕΜΠ, εξοπλισμένες με ειδικές συσκευές για επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων, επισκέπτονται τα πρατήρια ΒΡ, απροειδοποίητα, κάθε χρόνο. Το 2017, το ΕΜΠ πραγματοποίησε 1.483 ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους καυσίμων στα πρατήρια ΕΚΟ και ΒΡ. Συνολικά ελέγχθηκαν ως προς την ποιότητα του καυσίμου 6.020 δείγματα ακροσωληνίων.

Τα παράπονα των πελατών που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων μας προωθούνται στους αρμόδιους εμπειρογνώμονες του Ομίλου προκειμένου να διερευνηθούν και να απαντηθούν. Όλες οι φυσικοχημικές αναλύσεις των προϊόντων γίνονται σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια. Το 2017, διερευνήθηκαν 250 περιστατικά και απαντήθηκαν 86 ερωτήματα πελατών σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων των πρατηρίων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης