Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλες οι δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων συμφωνούν πλήρως με τον κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Ελλάδος και της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (βλ. και δείκτη 417-3). Τα στελέχη του μάρκετινγκ συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ώστε να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές και τους νέους κανονισμούς.

 

KPIs Εμπορίας

Αριθμός πρατηρίων Καλυψώ

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

2017

 

2018

(στόχος)

54

(48 brand EKO & 6 brand BP)

90

(60 brand EKO & 30 brand BP)

139

(77 brand EKO & 62 brand BP)

166

(88 brand EKO & 78 brand BP)

181

(95 brand EKO & 86 brand ΒP)

201

(108 brand EKO & 93 brand ΒP)

222

(120 brand EKO & 102 brand ΒP)

Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης (διαχειριστές, πρατηριούχοι και υπάλληλοι)

 

2012

 

2014

2015

2016

 

2017

 

2018

(στόχος)

499/251

Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 1,99 ώρες

 

 

2.237/284

Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 7,9 ώρες

9.982/1.712

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 5,8 ώρες

8.705/2.731

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 3,2 ώρες

13.168/4.194 

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 3,1 ώρες

10.348 ώρες/3.380 άτομα

O μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 3,06 ώρες

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης