Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στον Όμιλο ΕΛΠΕ, προσφέρουμε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε εμπορικούς πελάτες, στη βιομηχανία και σε μεταπωλητές. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα και δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης,  διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίων στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής.

Mέσω των θυγατρικών εταιρειών του, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της π.Γ.Δ.Μ. Παράλληλα, εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις σημαντικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP.  

 

Ποσοστό πωλήσεων ανά προϊόν σε κάθε εταιρεία του Ομίλου

 ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΚΟ

BP

ΕΚΟ SERBIA

ΟΚΤΑ

EKO  BULGARIA

ΗΡ CYPRUS

JUGOPETROL

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΟΠΙΑ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

 Βενζίνη 95 οκτανίων

12,43%

38,02%

18,3%

10,6%

12,7%

27,6%

11,4%

 Βενζίνη 98 οκτανίων

 

 

6,1%

1,8%

 

2,1%

2,6%

 Βενζίνη 100  
 οκτανίων

0,82%

2,79%

 

 

1,3%

 

 

 Πετρέλαιο Κίνησης

28,26%

36,81%

56%

66%

53,1%

29,3%

64,5%

 Πετρέλαιο
 Θέρμανσης

6,68%

18,59%

 

6,4%

 

9,4%

5%

 Πετρέλαιο ναυτιλίας

5,16%

0,00%

 

 

 

10,6%

 

 Λιπαντικά

0,46%

0,04%

0,1%

 

 

0,4%

 

 Κηροζίνη

0,08%

0,01%

 

 

 

1,1%

 

 Μαζούτ (fuel oil)

27,93%

1,21%

 

6%

 

4,2%

 

 Άσφαλτος

1,40%

0,36%

 

0,3%

8,7%

 

 

 LPG

2,12%

2,17%

18,7%

4,1%

18,9%

5,1%

1,4%

 CNG

 

 

 

 

 

 

 

 Jet A1

14,65%

0,00%

 

4,9%

3,9%

10,2%

15,1%

 Polypropylene

 

 

0,9%

 

 

 

 

 Other (methane)

 

 

 

 

1,3%

 

 

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο σχεδόν 1.700 πρατηρίων εμπορίας καυσίμων. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η «σύνθεση προϊόντων», το 2017, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ: Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP δραστηριοποιείται στη λιανική και στη χονδρική πώληση. Ο συνολικός όγκος των πωλήσεων κατανέμεται ως εξής: Λιανική πώληση (μέσω πρατηρίων) 42,71%, βιομηχανικοί πελάτες 20,30%, πελάτες LPG 1,17%, αεροπορικά καύσιμα 11,56%, ναυτιλιακά καύσιμα 23,89% και λιπαντικά 0,38%.

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS: Εταιρεία εμπορίας καυσίμων που προμηθεύει την Κυπριακή αγορά (καταναλωτές και επιχειρήσεις) με προϊόντα της ΕΚΟ (καύσιμα και λιπαντικά). Ο συνολικός όγκος των πωλήσεων κατανέμεται ως εξής: Λιανική πώληση (μέσω πρατηρίων) 59%, εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες 14,7%, πελάτες LPG 5,1%, διεθνείς πελάτες 20,8% (ναυτιλιακά καύσιμα 10,6% και καύσιμα αεροσκαφών 10,2%) και λιπαντικά 0,4%.

EKO SERBIA: Το δίκτυο πρατηρίων της περιλαμβάνει 54 πρατήρια καυσίμων (τύπου COMO), που καλύπτουν το 6,4% των τοπικών αναγκών και συνιστούν το 4% της εγχώριας αγοράς, με βάση τον αριθμό πρατηρίων. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 11% και λιανικής 89%.

OKTA: Καλύπτει περίπου το 78% της τοπικής αγοράς καυσίμων στην π.Γ.Δ.Μ. Επιπλέον, λόγω της σημαντικής αποθηκευτικής δυνατότητάς της, λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας για την απρόσκοπτη προμήθεια καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται (κυρίως σε π.Γ.Δ.Μ. και Κόσοβο και δευτερευόντως σε Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία). Παράλληλα, είναι σημαντικός εξαγωγέας και σημαντικός εργοδότης εργασιών μεταφορών, logistics και τεχνικής υποστήριξης. Μέσω του δικτύου 25 πρατηρίων που διαθέτει καλύπτει το 9% της τοπικής λιανικής αγοράς, σε αριθμό πρατηρίων καυσίμων, ενώ έχει μερίδιο αγοράς της τάξεως του 13% ως προς τον όγκο πωλήσεων στη λιανική εμπορία.

EKO BULGARIA: Τα πρατήρια της καλύπτουν γεωγραφικώς το 90% της χώρας στη λιανική αγορά ενώ η εταιρεία αντίστοιχα το 100% της χώρας στην χονδρική. Το μερίδιο αγοράς στη λιανική είναι 6,9% (88 πρατήρια καυσίμων).

JUGOPETROL: Κατέχει το 49% του μεριδίου λιανικής αγοράς και το 41% ως προς τον αριθμό των πρατηρίων στο Μαυροβούνιο. Διαθέτει ένα δίκτυο 40 πρατηρίων, 3 σταθμών εξυπηρέτησης Yacht, 1 εγκατάσταση για ελαφρά καύσιμα στο Bar καθώς και 2 εγκαταστάσεις με αεροπορικά καύσιμα στο Tivat και την Podgorica.

DIAXON: Δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης φιλμ πολυπροπυλενίου με τη μέθοδο του «διαξονικού τανυσμού» (BOPP FILM). Το παραγόμενο προϊόν εξάγεται κατά 22%.

 

Πωλήσεις DIAXON ανά κατηγορία φιλμ

11,6% Επιμεταλλωμένο φιλμ

13,3% Απλό φιλμ για κολλητικές ταινίες

3,1% Απλό φιλμ για συσκευασία τροφίμων

58 % Θερμοκολλούμενο φιλμ για συσκευασία τροφίμων

14% Φιλμ για νέες εφαρμογές (ετικέτες, matte, χαμηλού συντελεστή τριβής, κλπ.)

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης