Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 407 μόνιμοι εργαζόμενοι, που κατοικούν σε όμορους δήμους στην περιοχή του Θριασίου και 106 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Καταβάλλονται ετησίως περισσότερα από €3 εκατ. δημοτικά τέλη και ενισχύεται η τοπική οικονομία, δαπανώντας για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορες επιχειρήσεις γειτονικές με τις περιοχές όπου λειτουργούμε.

Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές ανέρχονται σε ποσοστό 13,4% στις ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και 97% στις εμπορικές εταιρείες.
(Για τον ορισμό τοπικού προμηθευτή δες δείκτη 204-1 στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/GRI-Standards/).

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει όμορων περιοχών) των ΕΛΠΕ και DIAXON:

 

Πληρωμές    

Αριθμός Προμηθευτών

 Προμηθευτές

Αξία (χιλ.€)

Αξία (%)

Αριθμός

%

 Όμοροι Δήμοι Θριασίου

21.669

7,6%

177

5,5%

 Όμοροι Δήμοι Δ. Θεσ/κης

16.576

5,8%

200

6,2%

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ

38.246

13,4%

377

11,7%

 ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ

248.095

86,6%

2.859

88,3%

  ΣΥΝΟΛΟ

286.341

100,0%

3.236

100,0%

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει Εσωτερικού/Εξωτερικού) των ΕΛΠΕ και DIAXON:

 

Πληρωμές    

Αριθμός Προμηθευτών

 Προμηθευτές

Αξία (χιλ.€)

Αξία (%)

Αριθμός

%

 Εξωτερικού

118.535

41%

758

23%

 Εσωτερικού

167.807

59%

2.478

77%

 ΣΥΝΟΛΟ

286.341

100%

3.236

100%

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει Εσωτερικού/Εξωτερικού) των εμπορικών εταιρειών:

 

Πληρωμές (χιλ. €)

Αριθμός Προμηθευτών

 

Σύνολο

Τοπικοί

Σύνολο

Τοπικοί

 ΕΚΟ

107.506

105.470

2.941

2.902

 EKO BULGARIA

44.818

43.874

473

447

 HP CYPRUS

20.716

19.517

637

591

 OKTA

3.403

3.068

481

439

 EKO SERBIA

18.709

18.066

509

490

 JP Montenegro

20.128

18.939

538

469

 ΣΥΝΟΛΟ

215.280

208.934

5.579

5.338

         

 Τοπικοί προμηθευτές %

 

97%

 

96%

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης