Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το 2017, ως πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, συμμορφώνεται και με τα 20 κριτήρια του Κώδικα (Επίπεδο Συμμόρφωσης Α), ενώ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του, είτε καταθέτοντας τις απόψεις και τις πρωτοβουλίες του στο πλαίσιο του σχετικού Διαλόγου, είτε συμμετέχοντας στις σχετικές ομάδες εργασίας.

 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ GRI STANDARDS
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1. Στρατηγική Ανάλυση
& Δράση
 • Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου
 •  Ο Όμιλος με μια ματιά
102-12, 102-13, 102-14, 102-15
2. Ουσιαστικότητα
 • Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστικά Θέματα
 • Λίγα λόγια για τον Απολογισμό & Παραρτήματα
102-15, 102-46, 102-47
3. Στοχοθέτηση
 • Ο Όμιλος με μια ματιά
 • Στόχοι για το περιβάλλον και την ενέργεια
 • Κοινωνία
102-15
4. Διαχείριση της Αλυσίδας
Αξίας
 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Δημιουργία Αξίας
 • Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστική Θέματα
 • Αγορά
102-6, 102-9, 102-10, 102-16, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 103-1,  308-1, 308-2, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5. Υπευθυνότητα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Κοινωνία
102-19, 102-20, 102-21, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31
6. Κανόνες & Διαδικασίες
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Λίγα Λόγια για τον Απολογισμό & Παραρτήματα
102-16, 102-28
7. Καταγραφή &
Παρακολούθηση
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Απασχόληση
 • Υγεία & Ασφάλεια
 • Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Οικονομικές Επιδόσεις
 • Λίγα Λόγια για τον Απολογισμό & Παραρτήματα
 • Κοινωνία
302-3, 305-4
8. Πολιτικές Αμοιβών &
Κίνητρα για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη
 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Δημιουργία Αξίας
 • Απασχόληση
 • Υγεία & Ασφάλεια
102-35
9. Διάλογος με τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη

Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστικά Θέματα

102-40, 102-42, 102-43, 102-44
10. Προϊοντική Υπευθυνότητα
& Καινοτομία

Αγορά

302-3, 302-4, 302-5, 414-1, 414-2, 415-1, 416-2, 417-1, 417-2, 417-3, 418-1, 419-1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11. Χρήση Φυσικών Πόρων

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

301-1, 301-2, 302-1, 302-2, 302-3, 302-5, 303-1, 306-2
12. Διαχείριση Πόρων

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

301-1, 301-2, 302-1, 302-4, 302-5, 303-1, 303-3, 306-1, 306-2
13. Εκπομπές Αερίων &
Κλιματική Αλλαγή

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

301-1, 302-1, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14. Εργασιακά Δικαιώματα

Απασχόληση 

403-1, 404-1, 404-3, 405-1, 406-1, 407-1, 412-3
15. Ίσες Ευκαιρίες

Απασχόληση  

102-36, 102-37, 401-2, 403-2, 403-4, 404-1, 405-1, 405-2, 406-1
16. Απασχόληση
 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Δημιουργία Αξίας
 • Απασχόληση
 • Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 • Λίγα Λόγια για την Απολογισμό & Παραρτήματα
401-1, 404-1, 404-2
17. Ανθρώπινα Δικαιώματα
στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Αγορά
 • Απασχόληση   
         
407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 414-1, 414-2  
18. Ενίσχυση Τοπικών
Κοινωνιών
 • Κοινωνία
 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Δημιουργία Αξίας
201-1, 202-2, 203-1, 413-1
19. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες
& Πολιτική Επιρροή
 • Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστικά Θέματα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
102-12, 415-1
20. Πρόληψη & Καταπολέμηση
της Διαφθοράς

Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση

102-16, 102-17, 205-1, 205-3, 419-1
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης