Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

 

Βραβεύσεις Ομίλου

  • Most Admired Companies Award στη διοργάνωση Fortune#9 της KPMG
  • Waste & Recycling Awards 2017 στην κατηγορία Waste Management Leadership της Boussias Communications
  • Bravo Sustainability Awards 2017 στην κατηγορία Bravo In Action και 3 διακρίσεις στους πυλώνες Bravo Environment, Bravo Governance & Bravo Market
  • Sustainability Leader 2017 στη διοργάνωση των THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES 2017
  • Energy Mastering Awards 2017 στην κατηγορία Energy efficiency Management: Renewable Energy Implementation
  • Βράβευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της ΕΚΟ ΑΒΕΕ στην Εκδήλωση True Leaders της ICAP GROUP
  • Βράβευση της ΕΚΟ BULGARIA στην Εκδήλωση True Leaders της ICAP Βουλγαρίας
  • Βράβευση της ΟΚΤΑ στην κατηγορία «Επενδύσεις προς την κοινωνία» για την καλύτερη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (καμπάνια “Jas Vnimavam”)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης