Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2017 ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΥΛΙΣΗ

Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου με 3 διυλιστήρια, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη χωρητικότητας 6,65 εκατ. m3, που καλύπτουν το 65% της διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας.

 • Ιστορικό ύψος παραγωγής προϊόντων στους 15 εκατ. τόνους
 • Αύξηση των πωλήσεων για 7η συνεχή χρονιά στους 16 εκατ. τόνους
 • 52% εξαγωγές επί των πωλήσεων
 • Αύξηση κατά 11% των πωλήσεων εσωτερικής αγοράς στους 4,9 εκατ. τόνους (πετρέλαιο κίνησης & μαζούτ)
 • Αύξηση κατά 6% των πωλήσεων αεροπορικών καυσίμων (745 χιλ. τόνοι)
 • Αύξηση κατά 19% των πωλήσεων ναυτιλιακών καυσίμων (2 εκατ. τόνοι)
 • Έμφαση στην Ασφάλεια, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην εκπαίδευση, την εφαρμογή προτύπων και τη βελτίωση διαδικασιών
 • «Πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2018-2022» βασισμένο στην εξωστρέφεια, την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, τη διαρκή βελτίωση της τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και νέων τεχνολογιών
 • Ενδυνάμωση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα και διερεύνηση ευκαιριών σε νέες αγορές
 • Προετοιμασία του Ομίλου για τα καύσιμα ναυτιλίας χαμηλού θείου το 2020
 • Επενδύσεις στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος (2018-2020) για την διύλιση, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου
ΕΜΠΟΡΙΑ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιρειών (Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ.).

Στην Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 1.700 πρατήρια με εμπορικά σήματα της ΕΚΟ και της ΒΡ, εκ των οποίων πάνω από τα 200 ανήκουν στο δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων και στο εξωτερικό 300 πρατήρια με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ.

Η ενοποιημένη εταιρεία διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων με:

 • 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων
 • 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια
 • 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου
 • 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών
 • Βελτίωση μεριδίου αγοράς των σημάτων ΕΚΟ και ΒΡ στα καύσιμα κίνησης ξεπερνώντας το 31%
 • Διατηρείται η ηγετική θέση της ΕΚΟ στα καύσιμα Αεροπορίας και Ναυτιλίας με αύξηση πωλήσεων κατά 9%
 • Συμφωνία με την BP plc. για αποκλειστική χρήση των εμπορικών της σημάτων για καύσιμα εδάφους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης  έως το τέλος του 2025
 • Αύξηση των λιανικών πωλήσεων στις περισσότερες εταιρείες του εξωτερικού που δραστηριοποιείται ο Όμιλος (αυξημένη ζήτηση, επέκταση δικτύου πρατηρίων λιανικής, ενέργειες marketing, νέα προϊόντα)
 • Έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, καθώς και της γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από τα σημεία πώλησης.
 • Μείωση κόστους ανά μονάδα διακινούμενου όγκου στο χερσαίο μεταφορικό και στις εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη χρήση μέσων (συστήματα, διαδικασίες).
 • Αύξηση μεριδίου αγοράς για την εγχώρια εμπορία στα καύσιμα κίνησης.
 • Υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού εμπορίας.
 • Διατήρηση ηγετικής θέσης στις αγορές της Κύπρου, του Μαυροβουνίου και της π.Γ.Δ.Μ.
 • Συνέχιση ανάπτυξης στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας μέσω της στοχευμένης ανάπτυξης του δικτύου και της αριστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας καθώς και με μεμονωμένες αγορές.

Η δυνατότητα πρόσβασης και η ευελιξία των διυλιστηρίων μας να επεξεργάζονται μεγάλη ποικιλία αργών, αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου, σημαντικό τόσο για την κερδοφορία όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισής του σε απότομες μειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία των αγορών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η υπερπροσφορά αργού πετρελαίου όλων των τύπων συνεχίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2017, με ευνοϊκό για την εταιρεία αντίκτυπο στις τιμές, ιδιαίτερα των βαρύτερων τύπων αργού στην περιοχή μας. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η ομαλοποίηση της παραγωγής και διακίνησης αργού από τη Λιβύη. Ο Όμιλος αξιοποίησε τις ευκαιρίες στη διεθνή αγορά και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα καθώς και σημαντικές ευικαιρίες που παρουσιάστηκαν στη δομή τιμολόγησης διαφόρων τύπων αργού στη Μεσόγειο. Έτσι το μίγμα εφοδιασμού προσαρμόστηκε ως εξής: Ιράν και Ιράκ 22%, Ρωσία 10%, Καζακστάν 10%, Σαουδική Αραβία 5%, Λιβύη 9%, Αίγυπτος 4%, άλλες πηγές 13%.

Aύξηση των περιθωρίων διύλισης, κυρίως μέσω της διεύρυνσης των απευθείας προμηθειών από παραγωγούς και της εκμετάλλευσης των βραχυπρόθεσμων ευκαιριών της spot αγοράς.
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ/
ΧΗΜΙΚΑ
Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται κυρίως σε περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων των διυλιστηρίων, όπως προπυλένιο, πολυπροπυλένιο, διαλύτες και ανόργανα, καθώς και εμπορία στην εσωτερική αγορά. Η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basel, η οποία θεωρείται ως μια από τις κορυφαίες διεθνώς.
 • Εξαγωγή 70% του όγκου πωλήσεων των χημικών προϊόντων
 • EBITDA της τάξεως των 95 εκατ. ευρώ
 • Πωλήσεις πετροχημικών 267 εκατ. ευρώ
 • Μείωση των διεθνών περιθωρίων ΡΡ κατά 3%
 • Διερεύνηση αύξησης καθετοποίησης και διάθεσης νέων προϊόντων.
 • Συνεχής βελτίωση ποιοτικού επιπέδου προϊόντων και ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων.
 • Μελέτη Σκοπιμότητας για αύξηση παραγωγής PP σε 300 kT/yr, είτε με αύξηση της καθετοποίησης (μονάδα OCT) στις ΒΕΑ), είτε με εισαγόμενο προπυλένιο.
 •  Μελέτη αύξησης δυναμικότητας παραγωγής BOPP film κατά 3 kT/yr.
 • Μελέτη εγκατάστασης νέας γραμμής παραγωγής metal film 4-5 kT/yr.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

 

Οι δραστηριότητες στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αφορούν τις συμμετοχές του Ομίλου στις ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 50% EDISON) και ΔΕΠΑ ΑΕ (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 65% Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου) αντίστοιχα.
 • Η συμμετοχή των προαναφερθέντων εταιρειών στα αποτελέσματα του Ομίλου ήταν αυξημένη κατά 72,5% σε σχέση με το 2016
 • Τα κέρδη EBITDA της ELPEDISON ανήλθαν στα 31 εκατ. ευρώ
 • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθε στα 46 εκατ. Ευρώ
 • Προκήρυξη διαγωνισμού από τους δύο εταίρους για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ ΑΕ (100% θυγατρική της ΔΕΠΑ ΑΕ)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εναλλακτικών υποδομών στη χώρα (σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σημεία εφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ κ.λπ.).
 • Προετοιμασία για μετάβαση στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των τεσσάρων αγορών (Target Model), συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού εμπορίου.
 • Διείσδυση στη λιανική αγορά φυσικού αερίου.
 • Μελέτη σκοπιμότητας για εγκατάσταση υβριδικού συστήματος παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησια.
 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Η εταιρεία παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υποβάλλοντας προσφορές σε διεθνείς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για την απόκτηση δικαιωμάτων σε επιλεγμένες περιοχές είτε αυτοδύναμα είτε σε κοινοπραξία με διεθνείς εταιρείες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς.
 • Παραχώρηση του Θρακικού Πελάγους, συνολικής έκτασης 1.600 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ 25% σε κοινοπραξία με Calfrac Well Services Ltd. 75%)
 • Σύμβαση μίσθωσης με Ελληνικό Δημόσιο στον Πατραϊκό Κόλπο συνολικής έκστασης 1.892 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 50% σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την EDISON International SpA 50%). Πραγματοποίηση θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών (2D & 3D) και επεξεργασία δεδομένων.
 • Σύμβαση μίσθωσης στις δυο χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος»
 • Σύμβαση μίσθωσης με το επιχειρηματικό σχήμα Total 50%, Edison 25%, ΕΛΠΕ 25% για το Block 2 σε θαλάσσια περιοχή Δυτικά της Κέρκυρας.
 • Ανακήρυξη ως προτιμητέος ανάδοχος (100%) για το Block 10 στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Διαπραγμάτευση κειμένου Σύμβασης Μίσθωσης.
 • Αναμονή ανακύρηξης σε προτιμητέο ανάδοχο στην θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας.
 • Υποβολή προσφορών: α) για δύο περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης μέσω κοινοπραξίας Total 40%-διαχειριστής, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ 20% και β) για μία περιοχή στο Ιόνιο μέσω κοινοπραξίας Repsol 50%-διαχειριστής, ΕΛΠΕ 50%.
 • Εκτίμηση δυναμικού σε υδρογονάνθρακες με την εκτέλεση γεωφυσικών καταγραφών και ερευνητικών γεωτρήσεων με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και τις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών.
 • Εστιασμός στην Ελλάδα και προώθηση στρατηγικών συνεργασιών.
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Πατραϊκού: εκτέλεση δύο γεωτρήσεων (2019) και σε περίπτωση ανακάλυψης υδρογονανθράκων, εκτέλεση γεωτρήσεων αποτίμησης (2020-2021).
 • Συνέχιση ερευνητικών εργασιών στις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με Συμβάσεις Μίσθωσης (γεωλογικές μελέτες, σεισμικές καταγραφές και δυο τουλάχιστον γεωτρήσεις στην Άρτα (2021-2022) και στις περιοχές 2 και 10.
 • Συμμετοχή σε γεωτρήσεις και ανάπτυξη του κοιτάσματος Άθως στο Θρακικό πέλαγος ανάλογα με την έκβαση διαπραγματεύσεων.
 • Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών, αριστοποίηση του χαρτοφυλακίου με farm down equity.
 • Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (2020-2022).
 • Περαιτέρω στελέχωση/ δημιουργία υποδομών και διαδικασιών για την εκτέλεση γεωτρήσεων ως διαχειριστής.
ΑΠΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ενεργειακών προϊόντων, που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, εμπορία εξοπλισμού, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών, βιομάζας κτλ.).
 • Λειτουργούν Φ/Β σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 10 MW
 • Κατασκευάστηκαν τα 3 Φ/Β έργα συνολικής ισχύος 8,6 MW που πετυχαν στον πιλοτικό διαγωνισμό της ΡΑΕ 
 • Αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας.
 • Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται: 1 Φ/Β έργο ισχύος 2 MW,  5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW.
 • Ενεργοποιήθηκαν 7 ΦΒ Συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος 70 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ.

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

 

 • Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ακολουθεί τις σχετικές με την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (Α&Π) Ομιλικές διαδικασίες σε σχέση με τη συμμόρφωση, τις αναφορές, τη διαχείριση και αποφυγή κινδύνων και ατυχημάτων και κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων αλλά και της λειτουργίας τους.
 • Για κάθε νέο έργο ορίζεται υπεύθυνος μηχανικός Α&Π, ο οποίος παρακολουθεί τα σχετικά θέματα, επιβλέπει τις εργασίες και το στάδιο της Α&Π αδειοδότησης και τη διάρκεια ισχύος των σχετικών αδειών, επιλαμβάνεται δε της αναθεώρησής τους.
 • Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1 MW από μονάδα βιοαερίου
 • Αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 130 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα
 • Παράλληλα συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη.
 • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 9,7 εκατ. ευρώ μέσω υπηρεσιών σε 150 έργα.
 • Εμπλοκή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε κύρια έργα όπως Poseidon, ΤAP, έργα σε διυλιστήρια στην Κροατία, στην Ρουμανία καθώς και στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου.
 • Κατά το 2017 ανέλαβε το πρώτο έργο της στο Κουβέιτ για τη μελέτη μονάδων μετατροπής στο διυλιστήριο Mina Al Ahmadi (MAA) της KNPC.
 • Ενίσχυση της εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής πολιτικής της εταιρείας για επέκταση των υπηρεσιών εκτός Ομίλου.
 • Συνέργειες με EPC εταιρείες.
 • Διεύρυνση υπηρεσιών εντός του Ομίλου ΕΛΠΕ, για κάλυψη υφιστάμενων αναγκών.
 • Επένδυση στον παραγωγικό ιστό της εταιρείας και την υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία του.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης