Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΧΕΣ


Το όραμά μας 
Να είμαστε ένας καινοτόμος, εξωστρεφής και ανταγωνιστικός περιφερειακός Όμιλος, που θα πρωτοπορεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό, όπως αυτός διαμορφώνεται στο διεθνές περιβάλλον, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

 


H αποστολή μας
Να είμαστε ανεξάρτητος, εξωστρεφής, εκ των πλέον ανταγωνιστικών περιφερειακών ενεργειακών Ομίλων, που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα υψηλών επιδόσεων με την έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στον συντελούμενο ενεργειακό μετασχηματισμό της ΕΕ, στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος

 


Οι αρχές μας

  • Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα. 
  • Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας. 
  • Λειτουργούμε με Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον. 
  • Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία, την Ομαδική Εργασία, την Καινοτομία, τη Συνεχή Βελτίωση και τον Προσανατολισμό στα Αποτελέσματα. 
  • Επενδύουμε για Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
  • Ενισχύουμε συνεχώς την Ανταγωνιστικότητά μας. 
  • Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
  • Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματορροών μας. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης