Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα μόνο λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, εκφράζοντας τη γνώμη σας για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017 του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η γνώμη σας έχει αξία και μας βοηθά να βελτιωθούμε.

 

 

1
Ποιες από τις ακόλουθες ενότητες βρήκατε πιο ενδιαφέρουσες;

2
Επιλέξτε πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις. (1) Διαφωνώ απόλυτα, (2) Διαφωνώ, (3) Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, (4) Συμφωνώ, (5) Συμφωνώ απόλυτα
3
Αξιολογείστε με σειρά προτεραιότητας από το 1 έως το 7 τους παρακάτω τομείς, που κατά τη γνώμη σας η εταιρεία έχει αναπτύξει αξιόλογες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. (Κάντε κλικ σε κάθε μια από τις κατηγορίες στη λίστα αριστερά.)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
4
Παρακαλώ επισημάνατε θέματα που δεν έχουν αναφερθεί στον Απολογισμό και θα θέλατε να συμπεριληφθούν στην επόμενή μας έκδοση ή τομείς που χρειάζονται βελτίωση(όριο είναι οι 500 χαρακτήρες.)

5
Επηρεάστηκε η γνώμη σας για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μετά από την ανάγνωση του Απολογισμού;
6
Σε ποια από τις παρακάτω ομάδες κοινωνικών εταίρων ανήκετε;

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.
Τα παραπάνω στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και για να εμπλουτίσουμε τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για βιώσιμη ανάπτυξη.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης